20 Soal dan Pembahasan TIK Kelas 9 SMP Semester 2 TA 2015/2016

 on Tuesday, February 16, 2016  

1.  Yang dimaksud dengan Internet ialah ...
a.    Integritas Network
b.    Internet Network
c.    International Network
d.    Internet Networking
Jawab : C
 2.   Perbedaan Internet dengan teknologi yang lalu adalah ...
a.  Internet mempunyai akses yang lebih terbatas
b.  Internet mempunyai kecepatan yang paling cepat
c.  Teknologi yang lain mempunyai area yang lebih luas
d.  Semua jawaban salah
Jawab : D
 3.  Tahun berapa proyek ARPA pertama kali dijalankan?
a.   1980
b.   1996
c.   1869
d.   1969
Jawab : D
 4.  Yang termasuk kedalam keunggulan Internet ialah ...
a. Kecepatan
b. Ancaman
c. Ketergantungan
d. Akses Terbatas
Jawab : A
 5.  Salah satu kelemahan Internet ialah ...
a.  Akses Terbatas
b.  Ancaman Virus
c.  Akses Cepat
d.  Lebih Fleksibel
Jawab : B
 6.  Kecepatan informasi yang jauh lebih cepat dibandingkan teknologi
       yang lain merupakan salah satu kelebihan dari teknologi ...
a. TV
b. Radio
c. Internet
d. DVD
Jawab : C
 7.  Yang termasuk kedalam software Internet ialah ...
a. Ms. Word
b. Ms. Outlook
c. Mirc
d. Google
Jawab : D
8.  WWW adalah singkatan dari ...
a. Word Wide Window
b. World Wide Web
c. World Wide Wrestling
d. World Windows Web
Jawab : B
9.  Istilah lain bagi “surat elektronik” ialah ...
a. Google
b. Chat
c. Email
d. Surfing
Jawab : C
10.  Istilah lain berbincang-bincang melalui Internet ialah ...
a. Surfing
b. Chatting
c. Browsing
d. Email
Jawab : B
11.  Istilah yang umum digunakan bila menjelajahi dunia maya ialah ...
a. Google
b. Chat
c. Email
d. Browsing
Jawab : D
12.   Dibawah ini yang termasuk kedalam software Internet untuk
         memudahkan kita dalam berbincang-bincang ialah ...
a. Google
b. Mirc
c. Browser
d. Email
Jawab : D
13.   Sebuah kode yang dimiliki Internet sebagai identitas suatu alamat
        website disebut juga sebagai ...
a. HTML
b. Hosting Domain Internet
c. Email
d. Domain
Jawab : D
 14.   Contoh penulisan alamat website yang benar ialah ...
a. http://www.jamblang.web.id
b. http://www.ujang’yahoo.com
c. http://wap.elisa,gmail.co.id
d. http://www.unikom
jawab : A
 15.   Nama domain yang digunakan untuk Instansi Pendidikan
          (Sekolah/Universitas) adalah ...
a. .com
b. .net
c. .go.id
d. .ac.id
Jawab : D
16.   Fasilitas Internet yang dijalankan melalui browser untuk mencari
         informasi yang kita inginkan ialah ...
a. Email
b. Browser
c. Chatting
d. Search Engine
Jawab : D
 17.  Cara yang digunakan untuk mencari website yang akan kita tuju
         melalui search engine ialah ...
a. Menggunakan kata kunci
b. Menggunakan email
c. Menggunakan huruf kapital
d. Semua jawaban salah
Jawab : A
18.    Dibawah ini merupakan macam-macam Search Engine yang umum
         kita pakai yaitu ...
a. Google.co.id
b. Jamblang.web.id
c. Elisa.net
d. Yahoomail.co.id
Jawab : A
 19.   Search Engine yang berumur paling tua ialah ...
a. Google.com
b. Astaga.com
c. Yahoo.com
d. Alavista.com
Jawab : C
20.   Search Engine yang dapat mengindex berdasarkan kelompok-
        kelompok tertentu ialah ...
a. Google.com
b. Astaga.com
c. Yahoo.com
d. Alavista.com
Jawab : A
20 Soal dan Pembahasan TIK Kelas 9 SMP Semester 2 TA 2015/2016 4.5 5 han doko Tuesday, February 16, 2016 1.  Yang dimaksud dengan Internet ialah ... a.    Integritas Network b.    Internet Network c.    International Network d.    Inter...


No comments:

Post a Comment